Privacyverklaring

Privacyverklaring Slagerij van der Linden & Hendriks

 

Privacy

Slagerij van der Linden heeft uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens worden omgegaan en zullen deze uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt.

 

Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij uw gegevens verwerken.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Slagerij van der Linden. Onze contactgegevens treft u onderstaand aan.

-         Telefoon:      0495-593076

-         E-mail:         info@slagerijvanderlinden.nl

-         Website:       www.slagerijvanderlinden.nl

-         Adres:          Rondven 2 6026 PX Maarheeze

 

Wie zijn wij?

Slagerij van der Linden is een slagerij/poeliersbedrijf sinds 1995 gevestigd aan het industrieterrein Rondven 2 te Maarheeze.

Ons bedrijfspand voldoet aan de strengste E.E.G. normering en we werken volgens H.A.C.C.P-hygiënecode. Wij leveren onze producten aan grootverbruikers en aan particulieren. Alles wordt op bestelling naar wens met de grootst mogelijke zorg klaargemaakt. Wij verzorgen tevens diepvriesbestellingen, kant-en-klaar producten en (complete) barbecuepakketten. De bestellingen kunnen worden afgehaald of thuisbezorgd met gekoeld vervoer.

Wij streven daarbij naar optimale tevredenheid bij onze klanten en het opbouwen van een zo goed als mogelijke klantrelatie. Om deze producten en diensten aan u te kunnen leveren is het soms nodig dat wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bij het kopen van één van onze producten of afnemen van één van onze diensten via het bestelformulier van de website ontstaat een overeenkomst die over en weer rechten en plichten oplegt. Om uitvoering te geven aan deze rechten en plichten voortkomend uit de koop- en of dienstenovereenkomst met Slagerij van der Linden moeten wij persoonsgegevens verwerken.

Via onderstaande kanalen vragen wij uw persoonsgegevens en worden deze door ons verwerkt.

 

Contact via Contactformulier en e-mail

De informatie die u zelf verstrekt door het invullen van het contactformulier van deze website zal uitsluitend worden gebruikt om, conform uw verzoek, contact met u op te nemen. Als u ons een e-mail stuurt met een vraag of verzoek, zal uw e-mailadres uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. Uw persoonsgegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst of als Slagerij van der Linden daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

 

Bestelformulier

De informatie die u zelf verstrekt, zoals uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, BTW nummer, door het invullen van de gevraagde gegevens op het bestelformulier, zal uitsluitend worden gebruikt om de door u gemaakte bestelling gereed te maken, indien van toepassing te bezorgen en de financiële afhandeling daarvan.

 

Gegevensverwerking: welke gegevens worden verwerkt

Om uitvoering te geven aan één van de of meerdere van voorgaande vermelde diensten kan Slagerij van der Linden de volgende gegevens verwerken:

-         Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;  

-         Kamer van Koophandel gegevens (uittreksel, inschrijfnummer);

-         BTW-nummer (indien van toepassing)

 

Verstrekkingen aan derden

Slagerij van der Linden verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de koop- en/of dienstenovereenkomst, op grond van de wet of op uw verzoek.

 

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Slagerij van der Linden bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

Uw rechten

U heeft het recht Slagerij van der Linden schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van Slagerij van der Linden & Hendriks binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door Slagerij van der Linden verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

 

Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan:

 

Slagerij van der Linden

Rondven 2

6026 PX Maarheeze

 

of

 

info@slagerijvanderlinden.nl

 

Aanpassen Privacyverklaring  

Slagerij van der Linden behoudt zich het recht voor deze Privacy verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website